ИТИ'16 PDF Print E-mail

СЪЮЗЪТ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛАГАРИЯ

организира

VII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ

ИТИ’2016

Изобретения, ТРАНСФЕР, Иновации

 09-12 ноември 2016г.

Национален Дом на Техниката, ул.Раковски 108, 2-ри етаж, София

 

Целта е събитието да се превърне в среща на изобретатели, новатори, селекционери, научни работници, предприемачи, патентни специалисти, студенти, ученици, бизнесмени, преподаватели.

 

Изложението ще е:

·      Състезание на изобретатели, новатори и селекционери;

·      Пазар на изобретения, нови продукти и сортове;

·      Възможност за преставяне на изобретения, нови решения и продукти на  изобретатели, селекционери и автори на иновативни идеи и решения.

 

Раздели на изложбата:

·      Преобразуващи операции (разделяне, смесване, оформяне, печатане); транспортиране B/2

·      Механика, Осветление, Отопление и Оръжие; F/6

·      Неподвижни конструкции (сгради, мини и т.н.); Архитектура; Геодезия; E/5

·      Химия, Металургия; C/3

·      Текстил, Хартия; D/4

·      Електричество; Електротехника; Електроника; H/8

·      Физика (инструменти, фотография, кинематография, музикални инструменти, нуклеотиди, контролни уреди и инструменти,компютърен софтуер с техническо приложение,образование и т.н.); G/7

·      Човешки потребности (селско стопанство, храни, здраве, равлечения, спортове, игри) A/1

·      Нови сортове растения и породи животни; I/9   

 

 

информация и заявки за участие

Съюз на Изобретателите в България                

ул. Г.С.Раковски № 108       тел/факс 02 987.85.98                                               

1000 София                            bg.fair.iti@gmail.com

www.sibulgaria.org                 office@sibulgaria.org