Конферeнция в Плевен

20150529

Председателят на СИБ д-р инж.М.Христов и
г-жа Даниела Пенева – секретар на Областната Организация на НТС Плевен
откриват конференцията