Тази година изложението ИТИ’2017 ще се проведе от 1-ви до 3-ти ноември в Националния дом на техниката, ул. Раковски № 108, София.