КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ – БАЗА ЗА

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА“

с ИЗЛОЖБЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ „ИЗОБРЕТЕНО В БЪЛГАРИЯ“

11-12 май 2017 г.

Дом на техниката, ул. Ал.Стамболийски № 1, Плевен

P1050571
Част от аудиторията
P1050579
Доц.А.Кътева представя част от иновациите в ИФК-Плевен
P1050559
Председателят на СИБ М.Христов открива конференцията