Съюзът на Изобретателите в България организира

КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗОБРЕТАТЕЛСТВО И ИНОВАТИВНО

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

със

ИЗЛОЖБЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ

ИЗОБРЕТЕНО В БЪЛГАРИЯ

5-6 юни 2017 г.

Бизнес инкубатор – Бургас

ул. Александър Батенберг № 28, гр. Бургас

Партньори: ФНТС, ТО на НТС-Бургас и други

ПрПрограма

АфишБс 5-6.VI