Съюзът на изобретателите в България организира

ИЗЛОЖЕНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ’17

Изложението е среща на изобретатели, селекционери, производители, научни работници и студенти, предприемачи, иновационни посредници и патентни специалисти. По време на изложението очакваме да се осъществят контакти с цел внедряване на представените изобретения и идеи за нови решения, да се привлече вниманието на медиите към изобретателската и научно-техническата дейност, както и да предложим още едно събитие за младите хора, което да ги стимулира към новаторство и предприемачество.

Материали за участие в изложението:

ИTИ’17 Общи Условия

ИTИ’17 Инфoрмация за експоната

ИTИ’17 Регистрационeн формуляр