Уведомяваме желаещите да участват в изложението, че поради възникнали проблеми с комуникациите в офиса на Съюза, срока за записване се удължава до 5-ти октомври 2017.