На 1-ви ноември 2017г. се откри десетото изложението Изобретения, Трансфер, Иновации – ИТИ’17.

На откриването присъстваха чл.-кор. Кастадин Ганев – зам.председател на БАН, д-р Офелия Цонкова – зам.председател на Патентно ведомство, доц.д-р Здравка Петкова – гл.научен секретар на ССА, инж.Марин Антонов – гл.секретар на ФНТС, изложители, гости и членове на СИБ.

Изложението беше открито от председателя на Съюза на изобретателите в България д-р инж. Марио Христов.

Open'17 K.ГаневИТИ'17 зала

Каталог ИТИ’2017