На 1-ви ноември 2017г. се откри десетото юбилейно изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации – ИТИ’17“.

На откриването присъстваха чл.-кор. Кастадин Ганев – зам.председател на БАН, д-р Офелия Цонкова – зам.председател на Патентно ведомство, доц.д-р Здравка Петкова – гл.научен секретар на ССА, инж.Марин Антонов – гл.секретар на ФНТС, изложители, гости и членове на СИБ.

Изложението беше открито от председателя на Съюза на изобретателите в България д-р инж.Марио Христов, който съобщи, че участват 43 изобретателски и селекционерски колектива, които представят 58 новаторски хрумвания, нови дизайнерски и технически решения, изобретения, полезни модели и нови сортове растения.

Тази година изложението е посветено на 10-годишнината от влизането на България в Европейския съюз. Щастливо съвпадение е и 10-тото издание на изложението. В началото на 21-вото столетие Съюза на изобретателите в България организира изложба в резиденция Бояна, като съпътстваща проява на мащабна международна конференция, на която патрон и домакин беше Президента на България г-н Петър Стоянов. Последва подобен формат в Двореца на културата във Варна, за да дойде 2009-а, когато започна градежа на традицията, първоначално като „изложение без име”, след това като „БулИнвент” до днешното „Изобретения Трансфер Иновации”.

Тази година се обръща специално внимание на една гилдия научни творци, които може би са признати повече в чужбина отколкото в България, които със своите постижения фокусират вниманието ни върху себе си, които търпеливо чакат резултатите от своята работа, понякога с десетилетие, които смело може да се  нарекат “успели творци” – СЕЛЕКЦИОНЕРИТЕ на нови сортове растения.

Д-р Христов изказа благодарности за традиционните партньорски отношения с Патентно ведодомство на Р.България, на Федерацията на научно-техническите съюза в България, на Фондация Еврика, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и на новите партньори Българска Академия на Науките, Професионалния Форум за Образованието, Фондация ГИС Трансфер Център. Бяха изказани и благодарности и за традиционните спонсори на изложението – Стара Планина Холд АД и Винарска Изба Вила Мелник ООД.

Open'17 K.ГаневИТИ'17 зала

Каталог ИТИ’2017