На 3-ти ноември бяха връчение наградите за отличилите се изобретатели и селекционери.

ЖУРИ

в състав

Председател: чл.кор. Костадин Ганев – зам.председател на БАН

Членове:

доц.д-р Здравка Петкова – гл.научен с-р на ССА

Димитър Андреев – МОН

инж. Мадлен Влаховска – Държавен експерт в Патентно ведомство

д-р инж. Лидия Костова – изобретател, зам.председател на СИБ

д-р инж. Бойко Денчев – ФНТС

определи следните награди:

ПЪРВА НАГРАДА, ПРИЗ “СИБ ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ИТИ’2017“

ИВАН НИКОЛОВ ЧАВДАРОВ от Института по роботика – БАН, ИВЕЛИН СВЕТЛОЗАРОВ СТОЯНОВ и РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, за разработката РОБОТИЗИРАНА ХУМАНОИДНА РЪКА

DSC00847

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ИВАН АНДРЕЕВ ВЪЛЕВ от ЗДРАВЕ-ТЕРА ЕООД за разработката СРЕДСТВО ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ТЪКАНИ

 

ПРИЗ ЗА ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ: Човешки потребности (селско стопанство, храни, здраве, равлечения, спортове, игри)

МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОРИСОВА от БЮТИ ПРОФЪФЕШЪНЪЛ за разработката КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ, В ЧИЙТО СЪСТАВ Е ВКЛЮЧЕНО ГОДЖИ БЕРИ – БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ И МИНЕРАЛНА ВОДА С ПОВИШЕНО СЪСЪРЖАНИЕ НА МАГНЕЗИЙ

 

ПРИЗ ЗА ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ: Нови сортове растения и породи животни

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА, ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА, СТОЙКА МАШЕВА, ГАЛИНА ПЕВИЧАРОВА И АНА САМОДОВА от Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик и Институт по зеленчукови култури «Марица» за разработката СОРТ ПИПЕР – ИВАЙЛОВСКА КАПИЯ

ПРИЗ ЗА ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ: Механика, Осветление, Отопление и Оръжие

ИВАН ТОДОРИН за разработката ТУРБИНЕН ДВИГАТЕЛ

 

ЗЛАТЕН ПЛАКЕТ за ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

АРГИР ТОДОРОВ ЖИВОНДОВ, СТОЯН КРЪСТАНОВ ДЪБОВ И ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА БОЖИКОВА от Институт по овощарство за разработката НОВ ПРАСКОВЕН СОРТ – ЕВМОЛПИЯ

 

ЗЛАТЕН ПЛАКЕТ за ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

СВЕТОСЛАВ ЗАБУНОВ, ГАРО МАРДИРОСЯН И ПЕТЪР ГЕЦОВ от Институт за космически изследвания и технологии – БАН за разработката СИСТЕМИ ЗА АКУСТИЧЕН КОНТРОЛ НА ДРОНОВЕ

 

ЗЛАТЕН ПЛАКЕТ за ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ТЕОДОР ТРАЙКОВ, СТИВЪН ЖЕЛЕВ, АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ, АЛЕКС ЛОЗАНОВ И КАЛОЯН КРУМОВ от Професионална гимназия по електротехника и автоматика за разработките УМНАТА КЪЩА, НАМОТКА НА ТЕСЛА И ЕЛЕКТРОНЕН ЗВЪНЕЦ

 

ЗЛАТЕН ПЛАКЕТ за ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

МИЛАДИН КНЕЖЕВИЧ от Сърбия за разработката СТРОИТЕЛНИ БЛОКОВЕ С ОТВОР И ПОДВИЖЕН КОМПОНЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕНИ

 

ЗлатЕн медал за много добро представяне

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ И ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ от Институт по земеделие, Кюстендил за разработката НОВ ЧЕРЕШОВ СОРТ – ВАСИНИКА

 

Златeн медал за много добро представяне

ПЕТЪР РИЗОВ за разработките ГАЗОТУРБИНЕН ЦЕНТРОБЕЖЕН ДВИГАТЕЛ И ТОПЛОПРЕНОСНА СИСТЕМА

 

Златeн медал за много добро представяне

ХРИСТО БОЯДЖИЕВ, БОЯН БОЯДЖИЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА ДОЙЧИНОВА И ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА-КРУМОВА от Институт по инженерна химия, БАН за разработките АБСОРБЦИОННО-АДСОРБЦИОНЕН АПАРАТ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ ОТ СЕРЕН ДИОКСИД И МЕТОД И АПАРАТ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ГАЗОВЕ ОТ СЕРЕН ДИОКСИД

 

Златeн медал за добро представяне

КРАСИМИР ЙОНКОВ от Университет на Лиеж за разработката МЕТОД ЗА ДОБИВ НА ЧУГУН ОТ ЖЕЛЕЗНИ РУДИ СЪДЪРЖАЩИ ФОСФОР

 

Златeн медал за добро представяне

СТОЯН ГИШИН от ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ ООД за разработката ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ С ИМПУЛСЕН ТОК С КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ

 

Златeн медал за добро представяне

ГЕОРГИ ВАТРАЧКИ от ЕКОСИТИ 2010 ЕООД за разработката КОЗМЕТИЧЕН ПРЕПАРАТ

 

Златeн медал за добро представяне

Валентина Вълкова, Кирил Христов, Димитрина Илчовска И Иванка Иванова от Институт по царевицата, Кнежа за разработката ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД КНЕЖА 560

 

ЗлатЕн медал за добро представяне

ДИМИТЪР БОГДАНОВ И ИВАЙЛО ПОПОВ от Технически университет – София за разработката СТЕНД ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИИ НА РАБОТА С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ПОЛЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА УРЕДБА

 

Златeн медал за добро представяне

СТЕФАН СТАНЕВ за разработката ВОДОБУТАЛНА- ГРАВИТАЦИОННА – КРЪГОВРАТНА – МЕХАНИЧНА СИСТЕМА