Изобретението „Метод за обработка на кръв от карциномно болни със центрофужна плазмафереза“ в областта на онкоимунологията бе сред номинираните в категория „Химия и биотехнологии” за наградите „Изобретател на годината 2017″.

Методът дава възможност за обработване на кръв от карциномно болни с центрофужна плазмафереза, като утаените кръвни формени елементи се обработват  по специална технология. Изолираните Т-лимфоцити след промиването възстановяват функционалната си активност и се намалява инхибиращия ефект на карциноембрионалния антиген. На достъпен език това означава, че при внедряването в практиката патентът е с предназначение за:

  1. Деблокиране противотуморния имунитет.
  2. Създаване условия за клинично приложение на регистрирани в света над 108 патента за противоракови ваксини за различан локализация и разработените най-съвременни клетъчни имунологични методи за  имунобиологична терапия на рака.Тяхното внедряване в света се бави вече няколко десетилетия поради блокиране на противотуморния имунитет и свързаната с това ниска ефективност /под 5%/ на имунобиологичните средства и методи .
  3. Възможност за намаляване специфични характеристики на тумора за злокачественост: метастатичен капацитет и риска от рецидиви на болестта. Те настъпват месеци или няколко години дори след успешна химиотерапия.
  4. Намаляване риска от възникване на противопоказания за провеждане на лечението или спиране курса на химиотерапия.

Средствата  и методитe за терапия в съвременната онкология са подчинени на концепцията,че злокачествената клетка може да бъде убита основно чрез  химически и  физически средства и методи. Това се оказа почти невъзможно или с недостатъчна ефективност. При апробиране и внедряване на патента, ще се създадат предпоставки да се реализира  принципно нов подход с  нова философия в терапията на злокачествените тумори за повишаване ефективността на терапията чрез ограничаване и намаляване основните характеристики за злокачественост и се повиши в необходимата достатъчност ефективността на имунобиологичната терапия без да се противопоставя на конвенционалната терапия на злокачествените тумори.

Ежегодно в България умират около 18 000 човека от рак.

Ако бъде внедрен горепосочения патент, поне на половината от тези болни би могло да се даде втори шанс за живот. Ако държавата и бизнесът съдействат и подпомогнат внедряването на патента. Така България би получила шанса да стане водеща дестинация за Европа в медицинския и здравен туризъм за възстановяване на онкоболни след химеотерапия.

Призовавам Парламентарната комисия по здравеопазване и Министерството на здравеопазването/МЗ/ да се обсъди вече внесеното предложение и да се спомогне за вземане на решение за действени мерки.

Очаква се да се обсъдят с участието в работния процес на всички парламентарно представени политически сили и  се вземе надпартийно решение на практически  важни  за страната и прогреса на  здравеопазването ни по поставените неотложни  въпроси когато  има признат  патент на български учени в областт на стратегически  важно за страната направление каквото е онкологията. Според експертите и Комисарят по здравеопазване ЕС в България има най-висока смъртност от злокачествени заболявания. У нас обаче липсва специализирана медицинска  структура и медицинско направление  за  имунобиологична терапия на рака. Онкологията е океан от проблеми. За това всеки регистриран принос и дори най-малката възможност, да е „капка в морето” и ако има най-малък шанс да се направи нещо повече за онкоболните, следва да се помага на всички нива и се съдейства от цялото общество и държава. Време е да започнем да мислим не само за себе си, да правим нещо за България, за другите и първо за най-тежко болните и най-страдащите. Тогава всеки от нас ще може да живее по-спокойно и по-достойно като човек и българин.

Повече информация може да се види на www.immuno-bg.org

доц.д-р Влади Манев