Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“

Национален Конкурс „Иновативно предприятие на годината“ 2017

Националният конкурс „Иновативно предприятие на годината“ ежегодно награждава български предприятия с  успешно реализирани иновативни продукти, процеси, услуги и практики на българския и световния пазар.

Националният конкурс се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг и  Enterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство с Българска национална телевизиясписание „Икономика“ и икономически портал Economic.bg.

Наградените и номинирани предприятия в Тринадесетия национален конкурс „Иновативно предприятие на годината, 2017“
Президентът Румен Радев връчи двете големи награди на Онтотекст и на ПросФит Текнолоджис на 15 декември по време на Националния иновационен форум „ България в глобалните технологични вериги“

Форумът се проведе под егидата на Президента на Р.България ген. Румен Радев и е със специалното участие на г-н Томислав Дончев, вицепремиер на Р.България и г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България. ОЩЕ

 

Доклад Иновации.бг 2017 „България в глобалните технологични вериги“

 иновации.бг 2017 разглежда технологичната обвързаност на националната икономика в европейски и глобален мащаб. Специален акцент е поставен върху автомобилостроенето и свързаните производства, по отношение на които България е притегателен център за чуждестранните инвеститори не само от позициите на системен интегратор, но и като R&D център и източник на нови технологични решения.