Излезе от печат още една книга в помощ на изобретателите. Авторите Николай и Ольга Богатирьови са сертифицирани експерти по ТРИЗ и консултанти по решаване на изобретателски проблеми  с над 30-годишен опит във Великобритания, Европейския съюз и Русия.

Книгата е увлекателно и полезно четиво за изобретатели и заинтересувани от решаването на изобретателски задачи и  предизвикателства.

Книгата в България е издадена от д-р Венцислав Стоев, клиничен психолог, занимаващ се с проблеми на евристиката и творчеството.

Книгата може да се намери в офиса на СИБ, като бройките са ограничени.

Цена: 30 лв.