На 29 януари 2018 г. в сградата на НДК в София се проведе тържествената церемония по награждаване на лауреатите на наградите на Фондация „Еврика” за 2017 г. за постижения в науката и за най-добър млад изобретател, мениджър и фермер.

Наградата за най-добър млад изобретател се връчва за двадесет и седми пореден път. Конкурсът за присъждане на наградата се организира от Фондация Еврика, Патентно ведомство на Реп. България и Съюза на Изобретателите в България.

Наградата ЕВРИКА за 2017 г. за млад изобретател получи Георги Костов Баев – възпитаник на Националния военен университет „Васил Левски“, гр. Велико Търново.

Георги Баев е роден през 1986 г. в гр. Велико Търново. През 2009 г. придобива бакалавърска степен по специалност „Социални дейности“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2012 г. се дипломира като магистър в Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Административна и информационна сигурност“. От 2013 г. до 2015 г. е докторант в НВУ „Васил Левски“ с тема на докторантурата „Изследване на възможностите на сателитния мониторинг за управление на екологичната сигурност“.

Георги Баев започва професионалната си дейност през 2013 г. като асистент в
Института за научноизследователска и иновационна дейност, а понастоящем е главен асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“ на НВУ „Васил Левски“.
Притежава отлични комуникационни умения, които му помагат да ръководи големи екипи и координацията между тях в натоварена и стресова социална и професионална среда. Георги Баев е завършил четири специализирани научни курсове, организирани от Европейската космическа агенция и НВУ „Васил Левски“. Ръководител е на университетски кръжок по космически интереси „Space Division“, който включва обучаеми с изявен научен интерес в сферата на космическите изследвания. Той е: факултетен ръководител на Център по стандартизация и отговаря за получаване и разпространение на ISO и български държавни стандарти в университета; ръководител на система за управление на качеството в катедра „Национална и регионална сигурност“ на НВУ; експерт в Технически комитет към Българския институт за стандартизация за съгласуване и приемане на български и международни ISO/БДС стандарти в направление „Сигурност на обществото и гражданите“; експерт в работна група към МОН за изработване и приемане на работна програма в направление „Космос“ по програмата за научни изследвания Хоризонт’2020; член на работна група
„Космическа политика“ към Министерски съвет. Георги Баев е автор и съавтор на научни публикации в специализирани издания.

Наградата „Еврика“ се присъжда на Георги Баев като съавтор на изобретението „Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда“, регистрирано като патент в Националното патентното ведомство на Република България. С това изобретение е създаден сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда, съдържащ спектрален и фотометричен тракт и канал за предаване на сателитно изображение. Той се състои от светозащитна бленда, плоско сканиращо огледало, еталонен източник, отражателна призма, вдлъбнати огледала, плоски огледала, входна диафрагма, дифракционна решетка, обективи, изходна диафрагма, сензори, интерференчен филтър, оптична леща, микропроцесорна система, аналого-цифрови преобразуватели, стъпкови електродвигатели, зъбна предавка, фотоелектрични преобразуватели ъгъл-код, механичен блок и подвижен носач. Предимствата на изобретението са: повишената точност; по-малки маса, габарити и енергопотребление; повишени пространства и времева разделителна способност; бързодействие; подобрена надеждност и увеличен обем на полезната информация. Приложението на изобретението е при дистанционните сателитни изследвания на околната среда.