На 20 февруари 2018 г. под егидата на българското Председателство на Съвета на ЕС и Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната собственост се проведе конференцията „Интелектуалната собственост в образованието – тенденции и перспективи“.

В своето слово на откриването на конференцията д-р Петко Николов, Председател на Патенто ведомство, се обърна към представителите на всички организации присъстващи на форума, към представителите на българската образователна система , които работят ежедневно с младите хора с един апел: Нека да създадем иноватори и творци по дух, хора от ново поколение, нека да изградим една нова култура след учениците, да оформим една правилна представа и отношение към творчеството, към нематериалните активи, към изобретенията и към предприемачеството като цяло. Това е най-краткият път към личният и обществен успех на всеки един млад човек. Нашата мисия е да развием света, подрастващите и обществото като цяло към предприемаческо мислене както и да помогнем за устойчивото развитие на българския бизнес. За да сме иновативни това означава да създадем училища, като една от основните задачи в които нашите български таланти да се чувстват добре и на мястото си, както и да улесниме пътят на мислещите и можещите да се реализират тук в нашата страна. Някои от начините за това са осигуряване на благоприятна среда за създаване на предприемачи чрез споделяне на успешни модели на управление, реклама, мотивация, личностно развитие и т.н. Използвам случая да се обърна към Вас, господин заместник министър-председател, да Ви благодаря за вашето присъствие тук, за вашата отдаденост към темата на днешната конференция и да използвам случая чрез вас да се обърна към правителството на нашата страна с апел: Нека да работиме за това щото българското училище и българската образователна система да привличат хора споделящи общи цели и общи интереси и амбиции, които да изразят отношенията си към управлението на бизнеса като една лична, вътрешна свобода от една страна и от друга страна такава като да поемат отговорност, да споделят знания, да споделят ноу-хау и умения за създаване на една реална стойност с продукти, идеи и новаторски решение.  Ето защо считам, че днешният форум е една поредна стъпка в правилната посока.

На 21 и 22 февруари 2018 г. се проведе среща с представителите на публичния сектор на държавите членки на ЕС. На срещата на представителите на публичния сектор участниците се запознаха с годишния доклад за дейността на Обсерваторията за 2017 г., с най-значимите постижения през годината, с текущите и бъдещи инициативи и добрите практики на държавите членки на ЕС в тази област.
Директорът на Европейската обсерватория Пол Майер и председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов поздравиха участниците. Д-р Николов посочи в приветствието си, че доверието в работата на публичния сектор трябва да се повиши с прилагането на добри практики, висококачествени услуги и иновативни подходи, но също и с борба срещу проявите на неуважение към закона. Представено бе изследване на СЕСИС и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ от 2016 г. относно търговията с фалшиви стоки, която представлява 5% от вноса на територията на ЕС от трети страни. Пол Майер пожела успех на срещата и благодари на българската държава и Българското Председателство на ЕС за любезното домакинство.