Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че честването на Международния Ден на Интелектуалната Собственост се проведе на 20 април 2018г. поради промяна на обстоятелствата около организиране на събитието.

Благодарим на всички, които се отзоваха на нашата покана и имаха възможност да присъстват на честването.

Напомняме на членовете на Съюза на изобретателите и на всички поканени патентопритежатели, че ги очакваме на конференцията в Плевен на 10 и 11 май 2018.