Съюзът на Изобретателите в България организира

КОНФЕРЕНЦИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ – ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

със съпътстваща ИЗЛОЖБЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ „ИЗОБРЕТЕНО В БЪЛГАРИЯ“

Конференцията ще се проведе на 10 и 11 май (четвъртък и петък) 2018г. в Дома на техниката, гр.Плевен, ул. Александър Стамболийски № 1.

Тази година акцентите на конференцията са „Иновации в образованието“, „Иновации в земеделието“ и „Технологични иновации“. В конференцията ще участват и представители на бизнес средите, на висши и средни учебни заведения, на специализирани регионални организации. Лекции ще изнесат специалисти от АКАДЕМИЯТА ПО ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ, ФОНДАЦИЯ ВИЗИЯ ЗА НАУЧЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН РАСТЕЖ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР, СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ“ и др.

Програма

Рег.фoрма Пл

РефератПрезентация Пл