На 12 април 2018г. в клуб „Тракийски конник“ се проведе първата сбирка на клуб „Изобретено в България“.

Бяха изнесени презентациите „Мидено рифово фермерство“ от Инж. Огнян Димитров, изoбретател; „Иновации в образованието“ от Юрий Анджекарски, председател на сдружението „Форум на българското образование“; „Въжен движещ се понтонен мост“ и „Въздушно-релсово превозно средство“ от Иван М. Неделчев, изобретател, „Регистриращо устройство за регулиране правилиния стоеж на деца“ от д-р Кристиян Тахтаков; „Водоподаваща ренераторна система“ от Стефан Станев, изобретател.