СЪЮЗЪТ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

организира изложение за иновации ИТИ’2019, тематично насочено за биологично растениевъдство и животновъдство, пчеларство, лозарство и винарство, за храни и напитки, опаковки, машини и технологии.

Изложението ще се проведе от 20 до 24 февруари 2019 в рамките на Международния Панаир в Пловдив.

Участниците ще имат възможност да се включат и в конкурса за иновации, администриран от Международен Панаир Пловдив. Подробности за конкурса може да намерите в сайта на Панаира и в Общите условия за участие в ИТИ’19.

Справки – на bg.fair.iti@gmail.com и office@sibulgaria.org

Срок за регистрация и изпращане на материалите на bg.fair.iti@gmail.com до 08.02.2019г.

Срок за изпращане на формуляра за конкурса за иновации – 08.02.2019.

Афиш

Инфoрмация за Експоната

Регистрационен формуляр

ИТИ’19 ОбщиУсловия