Съюзът на изобретателите в България съвместно с Областната Организация на Научно-Техничските Съюзи Плевен и Младежки Консорциум „Андроид” организират конференцията от 20 до 22 юни 2019г. в Дома на техниката в Плевен.

Конференцията ще е среща на изобретатели, селекционери, производители, научни работници и студенти, предприемачи, иновационни посредници и патентни специалисти. По време на конференцията ще бъдат разгледани въпроси свързани с внедряване на изобретения и инструментите свързани с това. Предвидени са специални панели за презентации на нови технологични решения и за иновации в образованието.

Желаещите могат да изтеглят регистрационния формуляр, да го попълнят и да го изпратят на office@sibulgaria.org.   Срокът за записване за участие и заплащане на таксите е 10.06.2019.

Програма

Регистрационен фoрмуляр

Форма за реферат на презентация