По този повод в интернет страницата на Патентно ведомство е публикувано обръщение, в което се казва:

Днес, 04 юни 2019г., Патентното ведомство на Република България става на 71 г., след като с Указ № 907 на 4  юни 1948 г. е създаден Институтът за рационализации – ИНРА, част от Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси към Министерски съвет на Народна Република България. 
Негов правоприемник от 1993 г. е днешното Патентно ведомство на Република България. Първият закон за закрила на патентите в България е приет още през 1921 г.
Патентното ведомство е институция, чиято дейност е изцяло отдадена на защитата на обектите на индустриалната собственост, ориентирана към  потребителите на тези услуги, изобретателите и представителите по индустриална собственост.
С годините ведомството се разви и модернизира, като в момента е пълноправен член на трите водещи международни организации в областта на интелектуалната собственост – Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ и Европейското патентно ведомство /ЕПВ/. С напълно актуализираната си правна рамка и активното участие на международни форуми в различни формати, Ведомството днес е една модерна институция, напълно отговаряща на европейските и международни стандарти за управление на права върху обекти на индустриалната собственост.
По повод своята 71-ва годишнина Патентното ведомство на Република България сърдечно поздравява българските изобретатели, представителите по индустриална собственост и всички вас, ангажирани с управлението на правата върху обекти на индустриалната собственост. 

Управителният съвет на Съюза на изобретателите в България поздравя своите членове, всички български изобретатели, представителите по индустриална собственост за изобретения и полезни модели и всички ръководители и служители на Патентното ведомство, като им пожелава здраве и успехи в създадане на нови изобретения и в подкрепата на изобретателството в страната.