Афиш

Програма

МХ откриванеПредседателят на Съюза на Изобретателите в България д-р инж. Марио Христов открива конференцията

Зам.Обл.Упр открЗам.Областният Управител на Плевен д-р Красимир Трифонов приветства участниците на конференцията.

ДП откриванеСекретарят на Областната Организация на Научно-Техническите Съюзи в Плевен Даниела Пенева приветства участниците в конференцията.

ЛД медиатор панелСекретарят на Съюза на Изобретателите в България Людмил Димитров медиатор на първия и втория панел на конференцията

конф зала