На 12-ти юли 2019 година се проведе среща между изпълнителния директор на Изпълнителната Агенция за Насърчаване на Малките и Средни Предприятия д-р Бойко Таков и председателя на Съюза на изобретателите в България д-р инж. Марио Христов.

Срещата протече в конструктивен дух и бе много ползотворна. Обсъдени бяха възможностите за подпомагане на Съюза от Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия за организиране на изложбата „Изобретения, Трансфер, Иновации“ като събитие, което да привлече вниманието на българския бизнес към нови изобретения. Разгледани бяха също така въпросите за репрензентациониите умения на изобретателите, за опита на Съюза в организирането и провеждането на националните изложения, както и някои въпроси свързани с организационния потенциал на Съюз.

„Сред потенциалните участници в едно такова мероприятие са университети, специализирани училища, браншови организации, работодателски организации”,  обобщи след срещата д-р Бойко Таков. Спомената беше и възможността инициативата да се проведе под патронажа на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България.