С най-голямо удоволствие Ви каним да посетите

ХIII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ*ТРАНСФЕР*ИНОВАЦИИ – ИТИ‘2019,

което ще се проведе

по време на седмицата на дигиталните технологии в България в рамките на Международния Технически Панаир

от 23 до 28 септември 2019г. в Пловдив

10-а палата, 10А5, 10А6, 10А7