Ж У Р И

в състав

Председател: инж. Тодор Джелатов – председател на клуба на изобретателите в Пловдив

Членове: проф. дсн Славка Лукипудис – зам.председател на СИБ

доц. д-р Раксандра Памукова – член на УС на СИБ

Людмил Димитров – гл.секретар на СИБ

определи следните награди:

 

ПЪРВА НАГРАДА и ДИПЛОМ

проф. Любен Лаков – ръководител на колектив с членове: Красимира Тончева, Пеню Цонев, Веселин Василев, Людмил Дренчев, Димитър Назърски

за изобретателско постижение и прилагане на научни изследвания в разработките УСТРОЙСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНОСТЪКЛО, ПЕТРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ и КОМПОЗИЦИОНЕН ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ

проф Л.Лаков

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА и ДИПЛОМ

на СТОЯН ГИШИН   

за изобретателско постижение с прилагане на научни изследвания в разработката ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ С ИМПУЛСЕН ТОК С РС УПРАВЛEНИЕ

DSC_3054

ПЛАТИНЕН ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

на ПЕТЪР РИЗОВ

за победител в категория ПРЕОБРАЗУВАЩИ ОПЕРАЦИИ

с разработките ГАЗОТУРБИНЕН ЦЕНТРОБЕЖЕН ДВИГАТЕЛ, ТОПЛОПРЕНОСНА СИСТЕМА, ЦЕНТРОБЕЖЕН ФИЛТЪР, ДВГ СЪС СДВОЕНИ ЦИЛИНДРИ

DSC_3044

 

 

ПЛАТИНЕН ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

на ТОДОРКА ЛЕПКОВА, Иванка Мартинова, Марко Ангелов, Бианка Пичнева, Ангел Свещников, Емил Красенов, Гергана Мартинова, Ивелина Маринова

за победител в категория ЧОВЕШКИ ПОТРЕБНОСТИ

с разработката КЕРАМИЧЕН ПЧЕЛЕН КОШЕР

Т.Лепкова и к-в

ЗЛАТЕН ПЛАКЕТ И ДИПЛОМ

на НИКОЛАЙ АРНАУДСКИ и ВИКТОР СТОЯНОВ

за победител в категория МЕХАНИКА, ОСВЕТЛЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ и ОРЪЖИЕ

с разработката УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕЧНОСТИ

DSC_3017

ЗЛАТЕН МЕДАЛ И ДИПЛОМ

на ГЕОРГИ ВАТРАЧКИ  

за много добро представяне на 4 полезни модела ПРЕПАРАТИ ЗА КОЖНИ БОЛЕСТИ И ПРОБЛЕМИ и ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

DSC_3052

ЗЛАТЕН МЕДАЛ И ДИПЛОМ

на НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

за много добро представяне с разработката ГРАВИТАЦИОНЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

DSC_3043