На 29 януари 2020 г. се състоя награждаването  на лауреатите на наградите на Фондация „Еврика” за 2019 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Наградите се връчиха за тридесети пореден път за млад мениджър, двадесет и девети за млад фермер и млад изобретател и двадесет и четвърти за постижения в науката. Те се присъждат на млади хора за техните значими  постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране  на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

Церемонията бе открита от Боряна Кадмонова – изпълнителен директор на Фондация „Еврика“, която представи постигнатите резултати от фондацията през изминалите 30 години и с акцент през последната година.

Гости на тържеството бяха Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република България, Петър Кънев – председател на комисията по икономическа политика и туризъм в 44 Народно събрание, Карина Ангелиева – зам. министър на образованието и науката, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Валентина Танева – съветник на Президента на Република България по образование, наука и иновации, Диана Петкова – председател на СУБ.

Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад изобретател на 2019 година на Николай Стоименов от Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН, за съавторство на изобретението „Абразивно тяло“.

IMG_2904

Носителят на наградата гл. ас. д-р Николай Стоименов и д-р инж Марио Христов – член на специализираното жури и председател на Съюза на изобретателите в България