Жури за награждаване на участниците в изложението с председател проф. дсн Славка Лукипудис определи наградите както следва. 

Със Златен плакет  се награждава селекционен колектив в състав доц. д-р Наталия Петровска и доц. д-р Иванка Бенова, за високи постижения в областта на селекцията и създаването на нов царевичен Хибрид „Кнежа 648“. Кнежа 648 притежава висока адаптивност на биотичен и абиотичен стрес. Стабилен добив при различни условия на отглеждане. Реализира висок добив на зърно и биомаса. Признат е след двугодишно държавно сортоизпитване в екологичната мрежа на Изпълнителна Агенция по Сортоизпитване, Апробация и Семеконтрол (ИАСАС), поради убедителни резултати, превишаващи  по добиви и стопански качества,  стандартните сортове в съответната група по ФАО.

Със Златен плакет се награждава селекционер доц. д-р Наталия Петровска, за отлични резултати и високи постижения  в областта на селекцията, за създаден нов царевичен  Хибрид „Кнежа 565“. Хибридът се характеризира със стабилен добив и устойчивост на променливи климатични условия. Бързо изпуска влагата, реализира висок добив. Признат е след двугодишно държавно сортоизпитване в екологичната мрежа на Изпълнителна Агенция по Сортоизпитване, Апробация и Семеконтрол (ИАСАС), поради убедителни резултати, превишаващи  по добиви и стопански качества,  стандартните сортове в съответната група по ФАО.

IMG_2009

Проф.дсн Славка Лукипудис връчва наградите на доц. д-р Наталия Петровска

Със Златен плакет се награждава селекционен колектив доц. д-р Георги Йорданов и доц.д-р Миладин Генов за отлично представяне и високи постижения  в областта на селекцията – на нов царевичен Хибрид „Кнежа 564“. Хибридът е икономически ефективно решение на проблема със зърното за фураж и промишлена преработка в България, притежава висок рандеман на зърно 87-90%, голяма биомаса, при естествени условия на отглеждане.

Със Златен плакет е награден научен селекционен колектив в състав доц. д-р Димитринка Илчовска, доц. д-р Миладин Генов, доц. д-р Наталия Петровска; доц. д-р В. Вълкова, за отлично представяне и високи постижения в областта на селекцията на нов хибрид царевица „Кнежа 320“, който обогатява набора от хибриди в относително свободната ниша в ранната група на зрялост. Освобождава площите навреме и създава възможност за качествена подготовка н засяване на есенно зимните култури в оптимален агротехнически срок.

Златен плакет е присъден на научен селекционен колектив доц. д-р Маргарита Гочева, проф. дсн Неделчо Мерсинков, проф. д-р Драгомир Вълчев, гл. ас. Тошка Попова, за отлично представяне и високи постижения  в областта на селекцията на  нов зимен двуреден ечемик, сорт „Захир“. Сортът е от новото поколение сортове, които са значително по-високодобивни от стандартните сортове, притежаващи по-добри адаптивни способности към променящия се климат в последните години.

IMG_2007

Проф.дсн Славка Лукипудис връчва наградата на доц. д-р Маргарита Гочева 

Със Златен медал и Диплом се награждава доц. д-р Роксандра Памукова за високи постижения и отлично реализирана индустриална собственост на иновационен продукт – Био хранителна добавка с благоприятен ефект върху имунната и белодробна система  „ИмуноБронхоПам“. Благоприятният ефект е вследствие на въздействието върху организма на човека от страна на съдържанието и ефективната комбинация (в капсули) на връхчета от бял бор (Tur Pini Sylvestris), цветове от ехинация (Fl. Echinacea purpurea), плодове от шипка (Fr. Rosa canna), листа от градински чай (Fol. Salvia Officinalis), с препоръка за подходящ прием за възрастни и за деца над 8 годишна възраст. ИМУНОБРОНХОПАМ е един от ефективните продукти за човешкото здраве на фирмата Пан Медика ЕООД, последователи на Prtof. Dr. Pamukov & Dr. Mochelson„ чиито билкови продукти нямат противопоказания и са наградени с престижни награди от три континента.

IMG_1971

Със Златен медал е награден проф. д-р Аргир Живондов, за принос в представянето на ценна овощна култура на бъдещето и високо ниво на презентиране на монография „Обикновен дрян Cornus mas L.“. На фона на биологическите особености в монографията са отразени изискванията на обикновения дрян, към условията на отглеждане. На вниманието на заинтересованите са представени сортовете и форми дрян, селекционирани и отглеждани в света у нас. Обърнато е внимание на основните фенологични и помологични особености и биометрични анализи на интродуцирани сортове и селекционни форми, и  на българските сортове дрян.  Разработени са въпросите за размножаване на дрян, създаването и отглеждането на трайни насаждения. От тази монография овощари и селекционери ще научат за лечебните свойства на дряна и използването на плодовете в кулинарията.

IMG_2002

Проф.дсн Славка Лукипудис връчва наградата на проф. д-р Аргир Живондов 

Със Златен медал е награден Георги Ватрачки, за добро представяне и успешна реализация на индустриална собственост на иновативен продукт „Биоактивна храна „Ватрасин“.

IMG_2836

Проф.дсн Славка Лукипудис връчва наградата на Георги Ватрачки

IMG_2872

д-р инж. Марио Христов – Председател на СИБ с част от наградените.