Честит празник на всички изобретатели, автори на индустриален дизайн, селекционери на нови сортове растения, автори на продукти в областта на науката, изкуството и приложните занаяти.