ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Конференцията ще се проведе на 18 и 19 юни 2021г. On-line и на живо в Плевен, Дом на техниката, ул. Александър Стамболийски № 1, и се организира съвместно с Федерация на научно-техническите съюзи в България, Областна организация на НТС Плевен, Търговско-индустриална  камара – Плевен, Световна младежка академия „Лидер“, Център за развитие на интелектуална собственост и технологичен трансфер, Териториална организация на НТС Монтана, Териториална Организация на НТС- Ловеч и други неправителствени организации.

Срокът за записване и заплащане на таксата е 10.06.2019.

НАЧИН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: по електронна поща – office@sibulgaria.org