Конференцията се проведе на 18 и 19 юни 2021г. оn-line и на живо в Дома на техниката, Плевен.

Oрганизира се от Съюза на Изобретателите в България съвместно с Федерация на научно-техническите съюзи в България, Областна организация на НТС Плевен, Търговско-индустриална камара – Плевен, Център за развитие на интелектуална собственост и технологичен трансфер, Териториална организация на НТС Монтана, Териториална Организация на НТС- Ловеч и други неправителствени организации.

Бяха изнесени доклади в области като Правни аспекти на закрила на интелектуалната собственост, Селекция на нови сортове царевица, Дълбоките корени във времето на българската креативност, Иновации в медицината и др.