На 16 юни 2021 г. проф. д-р Владя Борисова е назначена за председател на Патентно ведомство на Република България.

Проф. д-р Владя Борисова, е магистър по право и икономика, с дългогодишен опит в областта на интелектуалната собственост. Директор е на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на УНСС, който професионално подготвя кадри в областта на интелектуалната собственост. Икономист и адвокат по интелектуална собственост към Софийска адвокатска колегия (САК). Специализира интелектуална собственоств Queen Mary Intellectual Property Research Institute of London и в Université de Lille – IFrance. Представител по индустриална собственост. Експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент към работните органи на организацията. Консултант на Международната търговска камара (ICC), служба „Търговски престъпления“, дивизия „Престъпления срещу интелектуалната собственост“.

Пожелаваме на проф. Борисова много успехи в новото поприще в интерес и услуги на българските изобретатели, дизайнери и селекционери в техните усилия за защита на индустриалната им собственост в страната и чужбина.