Националната асоциация на изобретателите на Република Северна Македония кани изобретатели да участват в онлайн панаир, който ще се проведе от 8 до 10 декември.

След обръщението на президента на НАИМ Мирко Узелац (в текста на съобщението на сайта на НАИМ, който ще бъде публикуван по обяд на 8 декември), официалната комисия от компетентни хора в областта на иновациите ще започне преглед и оценка на иновациите.

Крайният срок за изпращане на постери и резюмета е 17 ноември. Изпратете попълнения формуляр заедно с постера. Ако някой има нужда, може да изпрати и видео презентация през платформата YouTube в прикачен видео формат с линк.