41-АТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВПИСВАНЕ В ЗЛАТНАТА КНИГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Държавният глава беше домакин на церемония

Българските иноватори заслужават признателност за неуморния труд и отдадеността им към съвременното общество за развитие на фундаменталната и приложна наука и грижа за опазване на околната среда, заяви президентът Румен Радев.

В книгата бяха вписани имената на проф. инж. Павлинка Долашка и проф. д-р Костадин Костадинов. 

Проф. д. н. инж. Павлинка Долашка е разработила иновативни технологии за получаване на биологично активни компоненти от животински и растителен произход. 

Проф. д-р Костадин Костадинов е пионер в областта на роботиката и мехатрониката и автор на проекта „Микророботи за биологично приложение“. 

В приветствието си президентът Радев посочи, че „Златната книга“ пази  паметта за българските постижения в областта на откритията, изобретенията и полезните модели. Патентното ведомство е не само пазител на това национално съкровище и традиции, но и с активната си работа през последните години засилва технологичния трансфер чрез укрепване на връзките между образование, наука, технологии и иновации.

„Стремежът ни България да бъде модерна и просперираща държава може да бъде постигнат само с уважение към хората на науката и прогреса“, заяви още президентът.

Приветствия отправиха г-н Антонио Кампиньош – Председател на Европейското патентно ведомство и проф. д-р Владя Борисова – председател на Патентното ведомство на България.

Изобретателят Томс Хрант Дерсаркисян бе отличен за общ принос в областта на индустриалната собственост.

Вписването в „Златната книга“ е учредено през 1981 година по повод честването на 1300-годишнината от създаването на българската държава.

Президентът Радев връчва символите на удостояването на проф. Долашка

Президентът Радев приветсва удостоените изобретатели