Наградите „ЕВРИКА“ тази година се връчиха в четири категории , за млад мениджър, за млад фермер, за млад изобретател и за постижения в науката.

Те се присъждат на млади хора за техните значими  постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности.

Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране  на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да не бъдат по-възрастни от 35 години. Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

По традиция и тази година конкурса за наградата „Млад изобретател“ се организира от Фондация „Еврика“ и Съюза на Изобретателите в България.

Наградата „Най-добър млад изобретател на 2022 г.“ е присъдена на Елица Петкучева, която участва в конкурса като съавтор на изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“. Изобретението касае нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение. Целта на изобретението е да се получат нови катализатори с отлична каталитична активност чрез използване на достъпни материали и прости, и евтини процедури за активация. Обещаваща алтернатива за съхранение на енергия представлява водородът, който е екологично чист и гъвкав източник на енергия. Разлагането на водата предоставя подходящ механизъм за получаване на възобновяема енергия под формата на химически горива и по-точно водород и кислород. Обекти на патента са Метод за синтез на електроди на базата на окислена никелова пяна, чрез инкорпориране на желязо с помощта на циклична волтаметрия в алкални разтвори, съдържащи желязо; Метод за синтез на електрод от окислена никелова пяна, чрез инкорпориране на желязо, чрез потапяне на електрода в разтвор, съдържащ желязо от 10 до 60 минути; Методи за получаване на електроди от окислена никелова пяна, чрез инкорпориране на желязо по горните два метода и предварително почистване с киселина.

Председателят на БАН академик Юлиан Ревалски връчва наградата на Елица Петкучева

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом е наградена Мария Тодорова – съавтор в пет изобретения със съществен дял на участие (20-50%). Патентованите активни компоненти от слузта на охлювите са включени в нови продукти, които се предлагат на българския и международен пазар. Икономическият ефект от разработените продукти възлиза на над 2 млн.лева.

Председателят на БАН академик Юлиан Ревалски връчва почетен диплом на Мария Тодорова