СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

XX НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ

AGRA-FOODTECH-ITI’2023

21–25.02.2023 г., Пловдив

Тематично насочено за нови разработки и изобретения в областите:

нови сортове растение / породи животни; биологично растениевъдство;

пчеларство; лозарство; винарство; дизайнерски опаковки и

нови машини и технологии в тези области.

Изложението се проведе от 21 до 25 февруари 2023 в 

Международния Панаир Пловдив.

Назначеното от Председателят на СИБ д-р инж. Марио Христов жури с

Председател: проф. дсн Славка Лукипудис и 

членове: 

доц.д-р Роксандра Памукова и  инж. Петър Петров 

определи носители на наградите на

в категории:

– сортове растения, породи животни, биологично растениевъдство и лозарство

– пчеларство, винарство, дизайнерски опаковки, нови машини и технологии в тези области.

………………………………………………………………………………

Златен плакет 

за победител в категория

СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ, ПОРОДИ ЖИВОТНИ, 

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЛОЗАРСТВО

се присъди на

доц.д-р Атанас Благов и проф.д-р Димитър Сотиров

като високо постижение в областта на селекционирането

и отлично представяне на нов сорт ябълка 

„СИЯНА“

…………………………………………………………………….

Златен плакет

за победител в категория

ПЧЕЛАРСТВО, ВИНАРСТВО, ДИЗАЙНЕРСКИ ОПАКОВКИ, 

НОВИ МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЗИ ОБЛАСТИ

се присъди на

д-р инж. Красимира Тончева, маг. Габриел Пеев, Димо Михайлов 

за високо постижение в областта на пчеларството и

отлично представяне на 

ПЧЕЛЕН КОШЕР ОТ АМОРФНА КВАРЦОВА КЕРАМИКА

…………………………………………………………..

В категория

 СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ, ПОРОДИ ЖИВОТНИ, 

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЛОЗАРСТВО     

се присъди сребърен плакет на

доц.д-р РАНГЕЛ ДРАГОВ и д-р КРАСИМИРА ТАНЕВА 

за високо постижение в областта на селекционирането и

отлично представяне на нов сорт твърда пшеница 

„ДЕЙЧЕ”

……………………………………………………………………………………….

В категория

 ПЧЕЛАРСТВО, ВИНАРСТВО, ДИЗАЙНЕРСКИ ОПАКОВКИ, 

НОВИ МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЗИ ОБЛАСТИ

 се присъди сребърен плакет на

МИРОСЛАВ ВАТРАЧКИ

за постижение в областта на органичната индустрия и

отлично представяне на биоактивен продукт

ВАТРАСИН-Н

……………………………………………………….

в категория

 СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ, ПОРОДИ ЖИВОТНИ, 

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЛОЗАРСТВО     

се присъди златен медал на

Доц. д-р ДАРИНА ДИМОВА и Проф. д-р ДРАГОМИР ВЪЛЧЕВ

за високо постижение в областта на селекционирането и

отлично представяне на нов сорт ечемик 

СИЕЛА

………………………………………………………………………………………

В категория

 СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ, ПОРОДИ ЖИВОТНИ, 

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЛОЗАРСТВО     

се присъди златен медал на

проф. д-р СТЕФАН ВЪЛЧИНКОВ и доц. д-р ПЕНКА ВЪЛЧИНКОВА

за високо постижение в областта на селекционирането и

отлично представяне на царевичен хибрид 

КНЕЖА 649

…………………………………………………………………………………………………………………………….

в категория

 СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ, ПОРОДИ ЖИВОТНИ, 

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЛОЗАРСТВО     

се присъди златен медал на

ас. КРАСИМИР ПАВЛОВСКИ

за високо постижение в областта на селекционирането и

отлично представяне на царевичен хибрид 

КНЕЖА 650

……………………………………………………………………….

в категория

ПЧЕЛАРСТВО, ВИНАРСТВО, ДИЗАЙНЕРСКИ ОПАКОВКИ, 

НОВИ МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ В ТЕЗИ ОБЛАСТИ

се присъди златен медал на

чл.кор. дтн Петър Гецов, проф. дтн Гаро Мардиросян, 

доц.д-р Светослав Забунов и маг. Валери Васев

за високо постижение в областта на автоматизираните 

системи и отлично представяне на изобретението

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА 

ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА