УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:

M copy Марио Христов – машинен инженер специалност „Двигатели с вътрешно горене“; дипломиран патентен специалист; докторска дисертация на тема „Методи и модели за системно проектиране на технологични иновации“; магистър по право; лицензиран оценител на дълготрайни нематериални активи; БГ представител по индустриална собственост за изобретения, марки и дизайни; европейски представител за изобретения, марки и дизайни; от 1999г. е секретар на Съюза на изобретателите в България; от 2009г. е председател на Съюза на изобретателите в България.  

Зам. Председател:

Славка Лукипудис Славка Лукипудис – професор, доктор на селскостопанските науки

Зам. Председател:
Васил Павлов Васил Павлов – Адвокат, Представител по индустриална собственост

Секретар: 

Людмил Димитров Людмил Димитров – Адвокат, Средно специално техническо образование; Магистър по право; Дипломиран патентен специалист в Технически университет – София; Представител по индустриална собственост; с 15 годишен стаж в Патентно ведомство като юрисконсулт, старши юрисконсулт, Главен юрисконсулт и Главен секретар на ведомството.

 

Членове:

IMG_20190516_093413 Бойко Денчев – роден през 1954 г. Инженер по автоматика и доктор по кибернетика. Работил е 15 години в БАН в Институт по техническа кибернетика и роботика и Централна лаборатория по системи за управление. Три години  работи в Министерство на образованието, науката и технологиите (1995-1997) във Фонд структурна и технологична политика. От 1998 е на работа в Агенцията за малки и средни предприятия където е първия директор на Националния иновационен фонд. От 2007 година е на работа във Федерацията на научните и технически съюзи в България. Участвал е  е при разработката на редица стратегически документи като Закона за малките и средните предприятия, Националната иновационна стратегия и др. В последното десетилетие участва като независим експерт при оценката и мониторинга на стотици проекти в областта на иновациите.

Даниела Пенева Даниела Пенева – икономист, Специалност ”Икономика  и организация на вътрешната търговия”, квалификация  „Финансов мениджмънт”; Ръководител на европейски проекти в областта на повишаване потенциала на ЮЛНСЦ; дългогодишен секретар на Областната Организация на НТС Плевен.

Драгомир Вълчев Драгомир Вълчев – Профeсор; Селекционер; Съавтор на 26 сорта; Магистърско образование в АУ, Пловдив (1983), специалност Лозаро-градинарство и Педагогика; Има богата и високо резултатна селекционна, научно изследователска и приложна дейност, отразена в общо 104 научни труда в областта на селекция на ечемик и овес, физиология, цитогенетика, биотехнологии и микроклонално размножаване ; От 2012г. е Директор на ИЗ-Карнобат.

Милен Марков Милен Марков – Бакалавър по “Счетоводство и контрол” и магистър по “Международни финанси”. С кариера в голяма финансова група в Европа. От 2014г. разработва самостоятелни проекти в сферата на иновациите и високите технологии. От 2016г. реализира и развива разработка в сферата на иновации в дигитализацията на къси дистрибуционни вериги. През 2017г. с екип печели състезание за иновации под егидата на Европейската космическа агенция. Има разработки в сферата на сигурността на автономни автомобили. Член на Българската стартъп асоциация (BESCO). Съосновател на Асоциация Автономни Автомобили.

Рокси Пам Роксандра Памукова – Доц. д-р, научен работник, новатор, предприемач

%d блогъра харесват това: