Предлагаме

1. Съюзът на изобретателите в България организира борса на интелектуални продукти на изобретения, полезни модели и промишлено-дизайнерски разработки в Интернет страниците на Съюза и на Международната федерация на асоциациите на изобретателите, с цел успешна пазарна реализация на тези продукти.

2.Съюзът на изобретателите в България организира постоянна консултантска приемна по въпроси и проблеми, свързани със създаване, закрила, оценка и трансфер на изобретения, полезни модели и промишлен дизайн и за обекти на интелектуалната собственост, свързани с търговската реализация на изобретенията – търговски марки, марки за услуги, географски означения, публикации, рекламни послания, търговска тайна, недобросъвестна конкуренция и др.

Всеки вторник : от 16 до 18 часа, София, ул.“Раковски“ № 108, офис 412″В“

3.Съдействие за участие в международни прояви в областта на изобретателството и защита на индустриална собственост.

Съюза на изобретателите в България (СИБ) би могъл да съдейства за участие в тези форуми при условия на преференции в случаи, когато това е възможно. Може да се обърнете към нас за повече подробности относно определено събитие.

%d блогъра харесват това: