За Нас

Съюзът на Изобретателите в България (СИБ) е сдружение с нестопанска цел в частна полза на изобретатели, патентни специалисти, селекционери и новатори от всички области на науката и техниката и функционира на принципите на доброволното членство, самоуправлението и демократичността в съответствие със Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел и Устава на Съюза.

Основни цели на СИБ са:

  • да изготвя, предлага и участва в разработването, обсъждането, усъвършенстването и прилагането на нормативни актове в областта на изобретателството ;
  • да защитава творческо-професионалните интереси, права и придобивки на своите членове ;
  • да съдейства за повишаване на знанията и квалификацията в областта на изобретателството и патентно-лицензионната дейност като организира конференции, симпозиуми, дискусии, семинари, курсове и др. ;
  • да подпомага и участва в диалога на своите членове с държавни и други институции във връзка с тяхната изобретателска дейност и интереси;
  • да установява контакти и развива сътрудничество с асоциации, творчески съюзи и други организации на изобретатели в страната и чужбина ;
  • да съдейства за разпространяване на научна, техническа и правна литература в областта на изобретателството ;
  • да организира консултации по проблеми на изобретателството и прилагане на законодателството в тази област ;
  • да запознава и пропагандира в обществото зачитането и подкрепата на интелектуалната собственост.
  • Ръководни органи на СИБ са Общо събрание и Управителен съвет.

СИБ е член на:

Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС)
Международната федерация на асоциациите на изобретателите (IFIA)
Националната асоциация по интелектуална собственост в България (НАИС).

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

%d блогъра харесват това: