Контакти

Съюз на Изобретателите в България
108, ул. Раковски, етаж 4
1000 София, България
тел.\факс: +359 2 9878598
office@sibulgaria.org

%d bloggers like this: